Lo Kermis | nostalgie

Beste inwoners van Lievegem,

Of moet ik schrijven Lovendegem – Vinderhoute. Het is nog even wennen, maar we gaan ons toch richten naar alle Lievegemnaars en ver daarbuiten.

Ons “Sinksen” of Pinksterkermis valt dit jaar zeer laat, namelijk het weekend van 9 juni 2019. Persoonlijk heb ik het nooit zo laat geweten. De uiterste datum was ooit 8 juni.

Aan ons programma van 2019 zijn er een paar kleine wijzigingen. Lo loopt op vrijdagavond, wordt in plaats van een stratenloop een natuurloop in de prachtige Kale-vallei. Op maandag is er nu een wielerwedstrijd voor nieuwelingen in plaats van liefhebbers.

Verder vindt u in ons boekje het volledige programma, die opnieuw gericht is voor jong en oud.
Dit alles is maar mogelijk dankzij een dynamisch bestuur, vele vrijwilligers, sponsoren en de steun van het nieuwe Lievegemse gemeentebestuur. Waarvoor iedereen onze beste dank!

Ziezo, genoeg gepraat. Hopend op schitterend weer en een grote opkomst van jullie, zeg ik nu reeds welkom!

Beste groeten,

Uw voorzitter Etienne en de volledige bestuursploeg

Feestcomité anno 2019

Van Acker Etienne – Dekeyser Daniel – Vogelaere Martine – Ghyselinck Dorine – D’Haemers Marnix – D’Haemers Patrick – Van Hyfte Johan –  – De Timmerman Tom – Amandels Mike – De Zutter Nel – Schepens Tom.

Algemene inlichtingen: 0473/59 80 17 (na 18u)
wijk.lo@gmail.com  – nelleke_dezutter@hotmail.com –  vogelaeremartine@hotmail.com