Lo Kermis | nostalgie

Dag iedereen,

Naar jaarlijkse gewoonte vieren we op “Lo” met Pinksteren onze wijkkermis.

Voor de mensen die ons niet kennen, zijn we een typische Vlaamse kermis (beetje zoals uit jaren 90) met een mooie tent, foorattracties en tal van activiteiten voor jong en oud.

Zoals jullie weten zijn er niet veel wijkkermissen meer, juist daarom willen we onze kermis op Lo in ere houden. Dit kan ook mede dankzij onze vele vrijwilligers, sponsoren, gemeente en natuurlijk jullie als bezoekers/deelnemers!

We willen onze vaste waarden zoals receptie, sneukeltoer, eetmaal & optreden Vlaamse artiest, koers,… echt jaarlijks herhalen en steeds het beste aan jullie presenteren.

Op onze site willen we jullie reeds op voorhand inlichten over de toekomstige editie.

Wil je onze kermissfeer beleven, zijn jullie natuurlijk van harte welkom!

Feestcomité anno 2018

Van Acker Etienne – Dekeyser Daniel – Vogelaere Martine – Ghyselinck Dorine – D’Haemers Marnix – D’Haemers Patrick – Van Hyfte Johan –  – De Timmerman Tom – Amandels Mike – De Zutter Nel – Schepens Tom.

Algemene inlichtingen: 0473/59 80 17 (na 18u)
wijk.lo@gmail.com  – nelleke_dezutter@hotmail.com –  vogelaeremartine@hotmail.com